Sociale verzekeringswetgeving

Werknemersverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De verplicchte werknemersverzekeringen zijn:

Ziektewet (ZW)
Werkloosheudswet (WW)
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

Voor professionele ondersteuning zijn onze specialisten sociale verzekeringen, arbeidsdeskundigen en registermediators dagelijks voor u beschikbaar.

Terug naar FlexLEGAL

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development