Wet Werk en Zekerheid


‹ Terug naar het overzicht
 
Datum: 26-06-2014

Vanaf 1 januari 2015 gaat de Wet Werk en Zekerheid definitief in.

Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding en de WW richt zich meer op het snel vinden van werk. Dit is de kern van de Wet Werk Zekerheid van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die op 10 juni jl. met ruime steun van de VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en de CU, in de Eerste Kamer is aangenomen.

Per 1 januari 2015

  • Er mag geen proeftijd meer worden opgenomen in een tijdelijk contract van zes maanden of korter
  • Er mag alleen een concurrentiebeding worden opgenomen in een tijdelijk contract als dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen
  • Werknemers met een contract van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand van tevoren schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen en zo ja, onder welke voorwaarden
  • De regels voor de loondoorbetaling bij oproepkrachten worden strenger.

Per 1 juli 2015
  • De ketenbepaling wordt verkort. Een werknemer heeft straks al na twee jaar (of drie tijdelijke contracten) recht op een vast dienstverband
  • Er komen twee vaste ontslagroutes die afhankelijk zijn van de reden van het ontslag. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurend ziekteverzuim gaat voortaan via het UWV. Ontslag vanwege persoonlijke redenen of een verstoorde arbeidsrelatie gaat via de kantonrechter
  • Werknemers die worden ontslagen en een dienstverband van 2 jaar of langer hebben gehad ontvangen een transitievergoeding: maximaal € 75.000 bruto, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 bruto per jaar; voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn
  • Er komt een wettelijk scholingsrecht voor werknemers.

Per 1 januari 2016
  • De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk verkort van 38 naar 24 maanden.

‹ Terug naar het overzicht

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development