Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze internetsite wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt FLEXHRMLEGAL, geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. FLEXHRMLEGAL, is niet aansprakelijk voor enige schade die het resultaat zou zijn c.q. kunnen zijn van de levering, werking of gebruik van de verstrekte informatie. Er kunnen geen rechten van welke aard dan ook aan de inhoud van deze internetsite worden ontleend.

Adres

FLEXHRMLEGAL
Spoorhaven 76
2651 AV Berkel en Rodenrijs

T 06 - 30 79 15 70
F 084 - 724 25 70
E info@flexhrmlegal.nl

ruim 30 jaar ervaring

Bel of mail ons voor meer informatie.naar de contactpagina
Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development